Εταιρεία Ανακύκλωσης Μενίδι Αχαρναί

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

+30 210-5596-347

ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αδειοδοτήσεις

Άδειες μεταφοράς και αποθήκευσης  στερεών αποβλήτων

Η εταιρεία μας διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες  συλλογής και μεταφοράς σε πανελλαδική κλίμακα όπως επίσης συντομα και αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών, επίσης και απόσυρση αυτοκινήτων.

Αυτές είναι:

      

  • Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας EVROBALKAN ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην θέση “Καμίνι Μοίρα” στην Μαγούλα Αττικής.
  • Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην εταιρεία «EVROBALKAN ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στη θέση «ΚΑΜΙΝΙ ΜΟΙΡΑ», στη ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ  Μαγούλας Αττικής.
  • Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων της EVROBALKAN ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΕ εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
  • Άδεια συλλογής – μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην εταιρεία «EVROBALKAN ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ
  • Άδεια για τη δραστηριότητα διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) στερεών-μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην εταιρία «EVROBALKAN ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στο Κ.Δ. Μαγούλας του Δ. Ελευσίνας, Δυτικής Αττικής
  • Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών ανακυκλώσιμων αποβλήτων καθώς και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Hλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «EVROBALKAN ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ-ΒΙΟ.ΠΑ Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας Αττικής.
  • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιοσοδήρων & μετάλλων - Προσωρινή Αποθήκευση – Μεταμόρφωση – Διαλογή – Μετάλλων, της εταιρείας “EVROBALKAN ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, στη θέση “ΚΑΜΙΝΙ ΜΟΙΡΑ”, στη Μαγούλα του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.
FaLang translation system by Faboba